KARİYER POLİTİKAMIZ

“Pianno ve Vukka’da çalışmak, şirketimizin bir çalışanı değil bir bireyi olmaktır.” Firmamızın kariyer politikası, çalışanları için sağlıklı, güvenli, saygılı bir iş ortamı oluşturmak, kadromuzun gelişimini destekleyerek şirketin çalışanları ile birlikte gelişmesini sağlamaktır.

Seçme ve Yerleştirme Süreci
Kurum etiğimize uyum sağlayarak katkı sağlayacak adaylara ulaşabilmek için; kariyer gelişimini, yazılı basın ilanlarını ve kurum içi duyuruları, onaylı danışmanlık firmaları ve İŞKUR desteğini alıyoruz. Dileyen herkes bu pozisyonlara başvurmakta serbesttir.

Firmamızın, her yıl başında yapılan bütçe çalışmaları doğrultusunda belirlenen boş kadrolara söz konusu iş ve pozisyonlar için gerekli olan bilgi, beceri, nitelik ve yetkinliklere sahip adayları bünyemize katmaktır. İşe alım esnasında ve kurum içinde, çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, fiziksel engel gibi nedenlerle ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

Başvuruda bulunan uygun adaylarla ilk görüşme insan kaynakları işe alım ekibi veya bölgelerde ilgili bölge yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. İlgili pozisyonun tanımlanan nitelik ve yetkinliklerine göre kişilik envanteri, yabancı dil sınavı ve yetkinlik bazlı mülakat yapılır. Uygun bulunan adaylar devam görüşmeleri için ilgili bölüm yöneticilerine yönlendirilir. Tüm seçme ve yerleştirme süreçlerinden uygunluk onayı alan adaya İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır.

Performans Sistemi
Kurum ve çalışanlarının performansını sürekli geliştirmeyi hedefler. Hedefler ve yetkinliklere dayalı performans uygulamamızda firmamız, iş hedefleriyle gerçekleşen performansı sayısal veriler ışığında değerlendirir.

İŞ BAŞVURU FORMU